Seuraavien JSP-SM kilpailuiden säännöt.
Information på svenska längst ner.

Lasten, junioreiden ja senioreiden SM-säännöt

Agilityn lasten, junioreiden ja senioreiden SM-kilpailu järjestetään vuosittain pikkumini-, mini, medi, pikkumaksi- ja maksiluokissa. SM-kilpailun osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu tiettyyn tasoluokkaan. SM-kilpailu koostuu kahdesta 2-luokan tasoisesta radasta, joiden yhteistulos ratkaisee sijoitukset. Ensimmäinen radoista on hyppyrata ja toinen agilityrata.

Lasten, junioreiden ja senioreiden kilpailussa noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä, ottaen huomioon kuitenkin, että lasten kilpailuluokassa koirakkoa ei hylätä, vaan hylkäykseen johtavasta virheestä koirakko saa 250 virhepistettä.

Mikäli useampi koirakko päätyy yhteistuloksissa samaan virhepistemäärään ja samaan suoritusaikaan, suomenmestaruus selvitetään uusintaradalla. Muiden sijoitusten ollessa kyseessä agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa uusinta tai sijoitus jaetaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen, uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset. Kaikkien junioreiden ja senioreiden SM-kilpailuun osallistuneiden kilpailukirjaan merkitään suomenmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus.

Suomenmestaruusratojen yhteistulosta ei lasketa SM-kilpailun valintakriteereihin, eikä sen perusteella jaeta sertifikaattia.

Para-Agility SM-säännöt

Para-agilityn SM-kilpailu järjestetään para-luokkien mukaan. Kaikki säkäluokat kilpailevat samassa para-luokassa. Yli 7-vuotiaat koirat saavat suorittaa matalampia esteitä. Tarvittaessa para-agilityn SM-kilpailu voidaan käydä erillisellä radalla junioreiden ja senioreiden radasta. SM-kilpailun osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu tiettyyn tasoluokkaan. SM-kilpailu koostuu kahdesta 2-luokan tasoisesta radasta, joiden yhteistulos ratkaisee sijoitukset. Ensimmäinen radoista on hyppyrata ja toinen agilityrata.

Para-agilityn kilpailussa noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä, ottaen huomioon kuitenkin, että para-agilityn kilpailuluokassa koirakkoa ei hylätä, vaan hylkäykseen johtavasta virheestä koirakko saa 250 virhepistettä.

Mikäli useampi koirakko päätyy yhteistuloksissa samaan virhepistemäärään ja samaan suoritusaikaan, suomenmestaruus selvitetään uusintaradalla. Muiden sijoitusten ollessa kyseessä agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa uusinta tai sijoitus jaetaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen, uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset. Kaikkien para-agilityn SM-kilpailuun osallistuneiden kilpailukirjaan merkitään suomenmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus.

Suomenmestaruusratojen yhteistulosta ei lasketa SM-kilpailun valintakriteereihin, eikä sen perusteella jaeta sertifikaattia.

Osallistumisoikeus

Suomenmestaruuskilpailuihin osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen. Ohjaajalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi. JSP SM-kilpailuissa osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin tai tunnistusmerkintärekisteriin (FIX). Eri tasoluokissa kilpailevilla koirakoilla on JSP SM-kilpailuihin yhtäläinen osallistumisoikeus.

JSP SM-kilpailuun saavat osallistua ohjaajat, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:

 • ohjaaja täyttää kalenterivuonna 8–14 vuotta (L)
 • ohjaaja täyttää kalenterivuonna 15–18 vuotta (J)
 • ohjaaja täyttää kalenterivuonna 50 tai enemmän (S)
 • ohjaaja täyttää jonkin PAWC:n liitteessä 1 luokitelluista kategorioista (7 luokkaa, liite 1) (P). Mikäli kilpailijalla on voimassaoleva SAGIn myöntämä erityislupa voi kilpailija ilmoittautua erityisluvan osoittamaan kategoriaan. Mikäli tiettyyn kategoriaan kuuluminen on epäselvää, tulee kilpailija toimittaa lääkärinlausunto tilastaan koskien tiettyyn kategoriaan kuulumista SAGIn antamien ohjeiden mukaan. Tarvittaessa SAGI voi pyytää lääkäriasiantuntijalta arvion koskien kilpailijan kategoriaa.

JSP SM-kilpailuun saavat osallistua koirakot, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:

 • hallitseva JSP SM-kilpailujen suomenmestari omassa luokassaan,
 • hallitseva JSP kilpailujen piirinmestari nollatuloksella (0,00) tai
 • koirakko täyttää kyseiselle kilpailulle asetetut valintakriteerit. SAGI vahvistaa LJSP SM-kilpailun valintakriteerit aina vuodeksi kerrallaan.

SM-kisojen osallistumiseen oikeuttavaksi tulokseksi käy mikä tahansa muu paitsi HYL-tulos. Para-SM-kisaan myös HYL-tulos on osallistumiseen oikeuttava tulos. Tulos ei ole sidottu tiettyyn tasoluokkaan.

Osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkitty ja rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin tai tunnistusmerkintärekisteriin (FIX).

Huomioikaa että osallistumiseen oikeuttava tulos on koirakkokohtainen eli kisoihin osallistuvan ohjaajan ja koiran yhteinen tulos. Koiran tai ohjaajan vaihtaminen ei ole sallittu mikäli ei ole yhteistä tulosta kisoihin oikeuttavalla ajalla.

SM-kisoihin oikeuttava koirakkokohtainen tulos on oltava 17.7.2017 – 16.7.2018 välillä.

Sama koira voi saman päivän aikana osallistua vain yhteen kilpailuluokkaan yhden ohjaajan ohjaamana.

Emme ota vastaan jälki-ilmoittautumisia joten huomioikaa että viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.7 2018.


Regler för JSP-FM tävlingarna på svenska:

Barn- junior- och senior FM-regler

FM-tävlingarna i agility för barn, juniorer och seniorer ordnas årligen i småmini-, mini-, medi-, maxi och småmaxiklasserna. Rätten att delta i FM-tävlingen är inte begränsad till en speciell nivåklass. FM-tävlingen består av två banor med 2-klassens nivå där sammanlagda resultatet avgör placeringarna. Första banan är en hoppbana och andra en agilitybana.

I tävlingen för barn, juniorer och seniorer åtföljs agilityreglementen till alla delar dock så att man i barnens tävlingsklass tar i beaktande att ekipage inte diskvalificeras utan ett fel som leder till diskvalificering ger ekipaget 250 felpoäng. Ifall flera ekipage i sammanlagda resultatet hamnar på samma antal felpoäng och får samma prestationstid avgörs finska mästerskapet på förnyad bana. Vad gäller de övriga placeringar kan om agilitydomaren så bestämmer förnyande utföras eller så delas placeringen. De förnyade prestationerna påverkar inte ekipagets resultat, med dessa avgörs enbart placeringarna.

I samtliga tävlingsböcker till de juniorer och seniorer som deltar i FM antecknas FM-mästerskapsbanornas sammanlagda resultat och placering. Sammanlagda resultatet från FM-banorna räknas inte till FM-tävlingens urvalskriterier och inget certifikat delas ut med dessa som grund.

Para-Agility FM-regler

FM-tävlingarna i para-agility ordnas i enskilda para-klasserna. Samtliga hundar i olika storleksklasserna tävlar i samma para-klass. Över 7 år gamla hundar får utföra lägre hopphinder. Vid behov kan FM-tävlingen i para-agility avgöras på en skild bana från juniorernas och seniorernas bana. Rätten att delta i FM-tävlingen är inte begränsad till en speciell nivåklass.

FM-tävlingen består av två banor med 2-klassens nivå där sammanlagda resultatet avgör placeringarna. Första banan är en hoppbana och andra en agilitybana. I tävlingen för para-agility åtföljs agilityreglementen till alla delar dock så att man i para-agilityns tävlingsklass tar i beaktande att ekipage inte diskvalificeras utan ett fel som leder till diskvalificering ger ekipaget 250 felpoäng. Ifall flera ekipage i sammanlagda resultatet hamnar på samma antal felpoäng och får samma prestationstid avgörs finska mästerskapet på förnyad bana. Vad gäller de övriga placeringar kan om agilitydomaren så bestämmer förnyande utföras eller så delas placeringen. De förnyade prestationerna påverkar inte ekipagets resultat, med dessa avgörs enbart placeringarna.

I samtliga tävlingsböcker till de som deltar i FM i para-agility antecknas FM-mästerskapsbanornas sammanlagda resultat och placering. Sammanlagda resultatet från FM-banorna räknas inte till FM-tävlingens urvalskriterier och inget certifikat delas ut med dessa som grund.

Deltagarrättigheter

Föraren som deltar i Finska mästerskapstävlingen skall vara finsk medborgare. Föraren skall ha en licens som är i kraft. Hund som deltar i JSP FM-tävlingen skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister eller identifikationsmärkningsregister (FIX). Ekipage som tävlar i olika nivåklasser har alla samma rätt att delta i JSP FM-tävlingen.

I JSP FM-tävlingen får förare som uppfyller något av följande kriterier delta:

 • föraren fyller under kalenderåret 8-14 år (B)
 • föraren fyller under kalenderåret 15-18 år (J)
 • föraren fyller under kalenderåret 50 eller mera (S)
 • föraren uppfyller kriterierna för någon av kategorierna (7 klasser, bilaga 1) som finns i PAWC bilaga (P). Ifall den tävlande har ett specialtillstånd som beviljats av FIAGI och som är i kraft kan den tävlande anmäla sig till den kategori som det hänvisas till i specialtillståndet. Ifall det är oklart till vilken kategori som den tävlande hör till skall denna skicka ett läkarutlåtande över sitt tillstånd vad gäller tillhörigheten till en speciell kategori i enlighet med FIAGIs direktiv. Vid behov kan FIAGI be om ett utlåtande av läkarexpertis vad gäller den tävlandes kategori.

I JSP FM-tävlingen får ekipage som uppfyller något av följande kriterier delta:

 • regerande JSP FM-tävlingarnas mästare i sin egen klass,
 • regerande JSP tävlingarnas distriktsmästare med nollresultat (0,00) eller
 • ett ekipage som uppfyller uppgjorda urvalskriterier för ifrågavarande tävling. FIAGI bekräftar urvalskriterierna för JSP FM-tävlingen alltid för ett år i taget.

Som resultat för att få delta i FM-tävlingarna duger vilket resultat som helst förutom resultatet HYL. I para-agilityns FM-tävling ger också resultatet HYL rätt att delta.

Resultatet är inte bundet till en speciell nivåklass.

Hund som deltar i JSP FM-tävlingen skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister eller identifikationsmärkningsregister (FIX).

Observera att resultatet som ger rätt att delta är bundet till ekipaget d.v.s. förarens och hundens gemensamma resultat. Byte av hund eller förare är inte tillåtet ifall det inte finns ett gemensamt resultat under tiden som ger rätt att delta i tävlingen.

Ekipagets resultat för att få delta i FM-tävlingarna skall ha uppnåtts under tiden 17.7 2017 – 16.7 2018.

Samma hund får delta i endast en tävlingsklass förd av en förare under samma dag.

Vi tar inte emot efteranmälningar d.v.s. notera att sista anmälningsdagen är 16.7 2018.

Mainokset